This version of the national anthem of Patagonia is very similar to the Welsh national anthem.

Try singing the words to the tune of the Welsh national anthem.

Wales

 

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,

Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;

Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,

Dros ryddid collasant eu gwaed.

 

Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.

Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,

O bydded i'r hen iaith barhau.

 

 

The land of my fathers is dear unto me,

A land where the minstrels are honoured and free,

Its warring defenders, so gallant and brave,

For freedom their life's blood they gave.

 

Wales, Wales, true am I to Wales,

While seas secure the land so pure,

O may the old language endure.

Patagonia

 

Y mae Patagonia yn annwyl i ni,

Gwlad newydd y Cymry mwyneiddlon yw hi ;

Anadlu gwir ryddid a gawn yn y wlad,

O gyrraedd gormesiaeth a brad.

 

Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i’m gwlad,

Tra haul y nen uwchben ein pau,

O ! Bydded i’r Wladfa barhau.

 

 

The land of Patagonia is dear unto me

A new Welsh country, kind is she

True freedom we’ll breathe in this country,

From the reach of oppression and treason,

 

Land, land, I am true to my land.

While the sun is in the heavens above our land,

O, may the Wladfa endure.